2010-05-26 | Release Göteborg utforskat


Är det möjligt att betrakta världsomspännande urbana omvandlingar genom en stad som Göteborg? Vem angår en bok om Göteborg? I samband med släppet av den 37 essäer långa antologin Göteborg utforskat bjuder vi in till ett samtal mellan urbanforskarna Mats Franzén (Uppsala universitet), Dalia Mukhtar-Landgren (Lunds universitet) och bokens redaktörer (Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström).

Tid: 26 maj kl 18
Plats: Stadsmuseet
Fri entré

Efter samtalet bjuds det på mingel med buffé. Hjärtligt välkomna!

Arrangörer är FSSK /Forum för Studier av Samtidskultur (GU), Sociologiska institutionen (GU), Mellanrum – en seminarieserie om stadsutveckling (Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs stad S2020, ULG Urban Laboratory Göteborg och GR Göteborgsregionens kommunalförbund) och Glänta produktion.