Nya och gamla nyheter, respektive pågående och tidigare projekt: publicistiska experiment, bloggar, poddar, tematiska urval, korta filmer, långa samtal, läsningar, fester och andra arrangemang.

Mer | Projektarkiv

Love is: 35 timmar kärlek

En alfabetisk lista över alla låttitlar som inleds med ”Love is” som konstnären Erdem Taşdelen kunnat hitta. Listan är tryckt i Glänta 3-4.18 där den löper genom hela numret.

Glänta supports the business world

2008-10-16 Glänta supports the business world The recent financial crisis has made it clear how vital, and fragile, capitalism is. The Glänta publishing house and its journal want to show their support for the business world. We remind readers of the words of Lena Adelsohn Liljeroth, Swedish Minister of Culture, a few years ago: “If we […]

Glänta stöder näringslivet

Den senaste tidens finanskris har gjort det tydligt hur viktig, och bräcklig, kapitalismen är. Förlaget och tidskriften Glänta vill i detta prekära läge visa sitt stöd för näringslivet. Som tjänstemän inom kulturbranschen vet vi vad lågkonjunktur vill säga. Mot bakgrund av våra egna erfarenheter vill vi dela med oss av det vi har till en […]

Gläntas kulturprispris 2008

PRESSMEDDELANDE: PRISERNAS PRIS INSTIFTAT! Det sägs att kulturen är i kris. Folk läser inte böcker, skådespelarna och musikerna kan inte ens leva på a-kassa, museerna står tomma, biograferna slår igen, operapubliken har slutligen somnat in, de anställda blir frilansare och frilansarvodena sänks, kulturtidskrifter går i kvav, konstnärerna är olönsamma. En alltför dyster bild, invänder vi. […]

Filosofibaren

Hösten 1998 öppnade Glänta filosofibar på Atalante i Göteborg. Ett trettiotal stolar och några marmorbord hade införskaffats. Vi förväntade oss ett mindre samtal, men fler än hundra personer kom och fortsatte att komma varannan måndag. Det blev alltså ett annat slags samtal, som också så småningom pågick parallellt på Södra teatern i Stockholm.

Familjeencyclopedi

Här ackumuleras allt relevant vetande rörande fenomenet/begreppet ”familj”, för att presenteras i encyklopedisk form. Hundratals uppslagsord författade och illustrerade av hundratals skribenter och konstnärer.