Nya och gamla nyheter, respektive pågående och tidigare projekt: publicistiska experiment, bloggar, poddar, tematiska urval, korta filmer, långa samtal, läsningar, fester och andra arrangemang.

Mer | Projektarkiv

Samira Motazedis blogg [avslutad]

Samira Motazedi är född och uppvuxen i Iran, där hon bl a studerat ekonomi. Efter att ha dömts till döden för brott mot den islamiska regimens regelsystem kom hon till Sverige och sökte asyl 2012, en ansökan som avslogs i maj 2013. Under flera års tid stred hon för att Migrationsverket skulle ompröva hennes ärende och skrev samtidigt om den svenska asylprocessen och om den islamska regimen i Iran, på den här bloggen och i andra medier.

Glänta-tv

Glänta TV testbild Vad är tv? Kommer den alltid att överleva? Varför verkar alla tro att ingen ser på tv längre? Är Youtube det största hotet mot “vanlig tv”? Får man fyrkantiga ögon av att se på tv? Vad hände med folkbildningen? Är tv alltid ironiskt? Utopiskt? Finns det någon demokratisk potential kvar i tv-mediet? Någon politisk?

Anyurus Gazablogg

Johannes Anyuru är poet, författare och en av de presumtiva deltagarna på Ship to Gaza som dagarna efter midsommarafton skulle ha avseglat med humanitärt bistånd till Gaza. Innan och under resan bloggade Johannes från Aten på den här sidan.

Framtidsencyklopedin

Kopimi, bagagebandsbeteende, karpönskan, qart, allmän trösträtt och mirakelberedskap i telefonen Mer underhållande än Svenska Akademiens ordbok, mer framtida än Wikipedia, morskare än Nationalencyklopedin, svenskare än Encyclopædia Britannica, kortare än Nordisk familjebok, större än ett Gläntanummer. Glänta fyller 20 år och lanserar framtiden som mobilapplikation. En framtidsencyklopedi, skriven i en tänkt […]

Mediehistoriskt bibliotek

Nedskrivningssystem 1800/1900 publicerades som habilitationsavhandling 1985 för att enligt tysk akademisk tradition ge Friedrich Kittler rätten att föreläsa vid landets universitet. I många stycken rör det sig om ett banbrytande verk och hans mest teoretiskt genomförda försök att formulera sina tankar kring medier och makt. I stället för att lojalt utlägga romantiken analyserar Kittler i bokens första del, lakoniskt kallad ”1800”, det tidiga 1800-talet som ett informationssystem baserat på skriften och de nya praktiker som omger den.

The Chronic

Chimurenga Glänta var under det senaste året varit The Chimurenga Chronics allra nordligaste redaktionella utpost. The Chronic är ett tidskriftsnummer i form av en trehundra sidor tjock veckotidning i dagstidnings-format daterad maj 2008 men med utgivningsdag 19 oktober 2011 – en unik upplaga av en fiktiv tidning som gör en tidsresa bakåt i tiden för att återuppfinna nuet.