Foto: Göran Dahlberg

2021-09-26 | Professorn, poeten och humorn


På årets bokmässa i Göteborg kommer Ulf Karl Olov Nilsson att berätta några av sina bästa vitsar och skämt och be Ola Sigurdson om en filosofisk och existentiell belysning på frågor kring humorns roll i våra liv. Samtalet streamas live på Bokmässan Play söndagen den 26 september kl 13 till 13:30 (länk till programpunkten här). Ett samarrangemang med Göteborgs Litteraturhus. 

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och har nyss utkommit med trebandsverket Gudomliga komedier. UKON är poet och psykoanalytiker