2010-04-16 | Ondska & omöjlighet. Hardcore-release


Vi bjuder in till hårt firande av bok nummer 2 och 3 i vår nya essäserie Glänta Hardcore: Carin Franzéns Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys och Anders Johanssons Göra ont: Litterär metafysik. Författarna kommer att ställa varandra till svars på scenen. Vad är det omöjliga? Finns det ondska? Och vad har det med litteratur att göra?

Carin Franzén är docent i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Hon har tidigare givit ut bland annat För en litteraturens etik (2006).
Anders Johansson är litteraturkritiker i Aftonbladet och tillträdande forskningslektor vid Umeå universitet. Han senaste bok var Nonfiction (2008).

Fredagen den 16 april, kl 19
Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.