2011-12-22 | Jenny Tunedal om förra numret


”I min inre stringhylla står höstnumret av Glänta under bokstaven O som i ’oundgängligt’. För Johannes Anyurus essä, Birgit Friggebo och multikulturalismens ängel, en text som slår upp ett hål i mitt huvud, men också för helheten.

Det här är ett ovanligt viktigt tidskriftsnummer, för att det säger att vi måste tänka på rasismen nu och för att det visar hur. Jag vill ge det till alla som arbetar med folkbildning i Sverige – på skolor, kulturredaktioner, studieförbund, bokförlag, departement, daghem. Som en bruksanvisning. En inledning till ett samtal som borde pågå överallt hela tiden.”

Jenny Tunedal i Aftonbladet