2009-06-09 | Offer & martyrer – politiska interventioner


Minh-ha
Glänta bjuder, tillsammans med Bwana Club, Museion och Världskulturmuseet in till konferens. 

Huvudtalare är Trinh T Minh-ha, som medverkat i Glänta vid två tillfällen: ”Det totaliserande sökandet efter mening” i nr 2-3/2000 och ”Faraway, From Home” i nr 2/2002. Glänta har också vid ett tidigare tillfälle bjudit in Trinh till Göteborg, för att visa hennes film ”The Fourth Dimension” på Göteborgs filmfestival 2001 och hålla en föreläsning i samband med detta.

Medverkar på konferensen gör också bland andra Michael AzarViktoria FareldMikela Lundahl och Ola Sigurdson.

Konferensen belyser offer- och martyrbegreppet ur såväl filosofiska och teologiska, som feministiska, rättsliga och konstnärliga perspektiv. Utgångspunkten är frågetecken snarare än hypoteser och sanningar. De inbjudna talarna står för en mångfald positioner, från de som använder offerbegreppet i praktiskt förändringsarbete, till de som utför en radikal kritik av det oskyldiga offret som filosofiskt begrepp och estetisk uppfattning.

Se hela programmet för konferensen här.