2012-02-14 | Diskussion och bar på Scharinskas bakficka i Umeå


Regimer faller i både Nordafrika och Europa, Wall Street ockuperas, samtidigt som välgörenhet föreslås bli avdragsgill. Vad betyder det egentligen att engagera sig? Maria Carbin (statsvetare och genusvetare), Johan Örestig (sociolog), Anders Johansson (litteraturvetare och kritiker),  Malin Rönnblom (statsvetare och genusvetare) och Ragnar Haake (litteraturvetare) diskuterar engagemang, aktivism, postpolitik och kultur med utgångspunkt i senaste numret av Glänta.

Ett samarbete med Scharinskas fredagsklubb Min skivsamling. Bakom skivspelarna: Jonas Danielsson och Karin Wikman.

Plats: Scharinskas Bakficka, Storgatan 65
Tid: Fredagen den 24 februari, kl 20-02
Fri entré. Glänta-prenumeranter bjuds på ett glas vin.