2013-02-28 | Ö (Den gemen­samma bokstaven)


Meriç Algün Ringborg presenterar en ny turkisk-svensk ordlista som består av alla de ord som stavas och betyder samma sak i en svensk och en turkisk ordbok. De 1267 orden finns tryckta i Glänta 4.12 och är här inlästa vart och ett, först av en svensktalande och sedan av en turkisktalande person.