2015-05-09 | Sex nya e-böcker och 1.14 om migration som e-tidskrift


Glänta fortsätter att publicera tidigare utgivna böcker i elektroniska utgåvor (epub). Du hittar samtliga e-böcker i vår katalog här, och de senast publicerade titlarna nedan:

 

 

Ola Sigurdson
Det postsekulära tillståndet – religion, modernitet, politik

Victoria Fareld
Att vara utom sig inom sig – Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet

Jayne Svenungsson
Guds återkomst – En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

Carin Franzén
Till det omöjligas konst – Essäer om litteratur och psykoanalys

Göran Dahlberg
Hemliga städer – Rädslans urbana former

Anders Johansson
Göra ont – Litterär metafysik

Dessutom
finns nu det första – slutsålda – av Gläntas tre temanummer om migration som elektronisk tidskrift (går att köpa exempelvis här). Observera att den elektroniska versionen är i formatet Epub3, se till att din hård- och mjukvara klarar detta format innan du beställer.