Carin Franzén

2023-10-27 | Ny bok och samtal: Fritänkandet av Carin Franzén


Vad innebär det att tänka fritt? Carin Franzén söker svaret hos fyra tidigmoderna kvinnliga författare som kritiskt ifrågasatte det givna: Margareta av Navarra, Drottning Kristina, Anne de Lenclos och Antoinette Deshoulières. De kallades libertiner för att de förde fram andra former av subjektivitet – friare former som idag ter sig mer aktuella än någonsin. Genom dessa kvinnors verk (noveller, maximer, brev och dikter) lyfter Franzén fram den fritänkande strömningen i den humanistiska traditionen och visar vad det kan inne­bära att tänka vid sidan om. Bortom det hävdvunna finns möjligheter att förändra våra sätt att vara och för­hålla oss till andra.

Under så fria former som möjligt samtalar Carin Franzén klockan 17 med författaren och teoretikern Mara Lee. Lokalen och baren öppnar kl 16, samtalet börjar kl 17. Fri entré.

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stock­holms universitet. I Glänta Hardcore har hon tidigare givit ut Till det omöjligas konst 2010. Sedan dess har hon bland annat gett ut När vi talar om oss själva. Hon är en av huvudredaktörerna för Natur & Kulturs litteratur­historia från 2021.

Mara Lee är författare och professor i konstteori och konsthistoria vid Konstfack. Glänta har tidigare publicerat hennes bok När Andra skriver. Hennes senaste bok heter Främlingsfigurer och finns även i en engelsk utgåva: Loving Others, Othering Love.