2011-10-03 | Nawal El Saadawi i Göteborg


Den 12 oktober presenterar Clandestino Institut den egyptiska författaren och aktivisten Nawal El Saadawi på Folkteatern i Göteborg. Hon kommer att föreläsa under rubriken ”Creativity, Women and Dissidence”. Vad är kreativitet? Vad menar vi med kvinnor? Hur ser relationen mellan kreativitet och revolution ut?

Tid: 12 oktober kl 10-12 (observera tiden!)
Plats: Folkteatern i Göteborg, Olof Palmes Plats
Inträde: 100 kr

Glänta, Clandestino och Folkteatern följer tillsammans upp denna föreläsning med en kortare serie om revolutioner. Mer info om dessa tillfällen kommer inom kort.