2010-01-31 | Naturdiskussion på Filmfestivalen


Miljön är det vi delar. Frågan är bara hur vi delar den. I sin dokumentärfilm Dreamland fokuserar Andri Snær Magnason det vägskäl den isländska nationen befinner sig vid: ska man satsa på aluminiumindustri och ekonomisk utveckling, eller på att bevara den natur man har? Hur mycket är ett fjäll värt?

Snær Magnasons film är en av utgångspunkterna för en diskussion om globaliseringens goda och onda konsekvenser, samt om den funktion filmen och konsten i stort kan fylla i förhållande till miljöfrågan. Medverkar, förutom Snær Magnason, gör KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Caroline Peterson, redaktör på tidskriften Camino, samt Tyrone Magnusson, fotograf och forskare. Moderator: Anders Johansson, Glänta. Samtalet förs på engelska.

Söndag den 31 januari kl 17.00
Atalante, Övre Husargatan 1, Göteborg
För entré krävs ett festivalpass som kostar 30 kr