2012-02-20 | Motskrifter – kreativt skrivande på Clandestino Institut i vår


Clandestino Institut ger, i anslutning till sina revolutionsföreläsningar under våren, en kurs i kreativt skrivande som kretsar kring begreppet motstånd. Med utgångspunkt i den litterära praktiken tar man upp ämnen som politikens gränser, verklighetsbilder, realism och motvärldar, störningar och motberättelser, pessimism och hopp. Vad gör och är motståndet i vårt skrivande, och vad kan skrivandet vara i ett vidare sammanhang?

Kursen leds av författaren Andrzej Tichý och gästföreläser gör bland annat Johan Jönson, Mara Lee, Elisabeth Hjort, Johannes Anyuru och Aleksander Motturi.

Läs mer om kursen och hur du ansöker här.