2017-06-21 | Mikroföreläsningar, samtal, spoken word, fest


Glänta presenterar en helkväll på Världskulturmuseet, under ledning av kollektivet Ce(n)sur tillsammans med poeter, teoretiker, artister och aktivister Läs mer här.