2011-05-16 | Biomakt, begär och rasism i Glänta


Mattias Gardell avslutade den 16 maj serien ”Biomakt, begär och rasism” som arrangerats av Clandestino institut tillsammans med Glänta vid nitton tillfällen under våren. Gardell talade under rubriken ”Bortom offer och terrorist” om Ship to Gaza, vars Freedom Flotilla 2 avseglar mot Gaza från flera europeiska hamnar den tredje veckan i juni.

För Gläntas del fortsätter arbetet kring begreppen biomakt, begär och rasism med ett temanummer som kommer lagom till Bok- och biblioteksmässan i september.