2017-10-11 | Mara Lee: “Härmapor – några tankar om mimikry, masker och motstånd”


Vad är det med härmning som gör att det kryper i skinnet? Varför ser vi ner på människor som ”förställer sig” och ”gör sig till” och ”inte är sig själva”? Mara Lees föreläsning kretsar kring några av imitationens former, från maskering till mimikry, och hur dess uttryck historiskt sett fördömts som värsta tänkbara överträdelser, samtidigt som de har visat sig utgöra potentiella motståndshandlingar. Med nedslag hos Ovidius, Dante, postkolonial teori och samtida sanningssägare undersöker Lee människans fruktan inför härmapans figur. 

Mara Lee är är verksam som romanförfattare, poet, essäist, lärare och översättare. Hon doktorerade 2014 i Litterär gestaltning med avhandlingen “När Andra skriver”.

LIKHETER & SKILLNADER

Likheter & Skillnader är en serie kvällar som arrangeras av Glänta tillsammans med Världskulturmuseet och Folkuniversitet. Serien inleddes med Gläntas helkväll om Likheter & Skillnader den 29 september i samband med bokmässan. Samarbetet fortsätter nu med Mara Lees föreläsning, och den 15 november föreläser Kristian Vistrup Madsens under rubriken “Tid”.

Inträde 60 kr. Glänta-prenumeranter går in gratis, teckna en prenumeration här

18 oktober 2017, 18.00-19.30, Världskulturmuseet, Göteborg

Vi flaggar också gärna för Världskulturmuseets arrangemang under kulturnatta, en konsert med Hiphop-duon LASH den 13 oktober. LASH utgörs av syskonen Sabina och Anfa Lashari som förra året spelade på Gläntas bokmässefest.