2013-03-14 | LTI åter i handeln


Den sedan en tid slutsålda, men ständigt lika aktuella, översättningen av Victor Klemperers LTI. Tredje rikets språk finns nu åter till försäljning. LTI är inte bara ett klarsynt vittnesmål från Hitlers Tyskland, utan också en oumbärlig läsning om förhållandet mellan språk, tanke och makt. Du hittar den hos Daidalos och i välsorterade bokaffärer.