2010-02-01 | Lo Caidahl (1955–2009)


1999 sammanställde Lo Caidahl den första utgåvan från Glänta produktion: Konstens anspråk. Boken, som är slutsåld sedan länge, består av verk av 21 svenska konstnärer och Caidahls intervjuer med samma personer. Hitom den abstrakta diskussionen om konsten som sådan och bortom det ibland alltför interna i den personliga konstnärsintervjun, framträdde här det allmängiltiga genom det personliga, och vice versa. Genom långa intervjuer försökte Caidahl nå fram till vilka behov, syften och mål som ligger bakom verken. Boken redigerades av Gläntas Göran Dahlberg och Nils Olsson, vilka också var och förblev hans vänner. Den 21 december 2009 lämnade Lo Caidahl oss. I stor saknad.