2015-08-27 | Litteratur och skrivande som motstånd: Mara Lee och Elisabeth Hjorth i samtal med Rebecka Thor


Onsdagen den 9 september kl 19 sammanstrålar Mara Lee och Elisabeth Hjorth i Aspuddens bokhandel för ett samtal med temat ”Litteratur och skrivande som motstånd”. Samtalet leds av Rebecka Thor och tar sin utgångspunkt i Lees och Hjorths respektive avhandlingar, båda utgivna på Glänta produktion.

Elisabeth Hjorth är författare och kritiker, aktuell med avhandlingen Förtvivlade läsningar. Hennes senaste roman är Vid himlens början från 2013. Hon är verksam som lärare och forskare i litterär gestaltning på Konstfack.

Mara Lee är verksam som romanförfattare, poet, essäist, lärare och översättare. Aktuell med När Andra skriver, hennes avhandling i Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Rebecka Thor är kritiker och författare, verksam vid Södertörns högskola.

Kvällen kostar 50 kr och förköp i bokhandeln rekommenderas starkt.