2011-11-07 | Arkivkärlek med Jonas (J) Magnusson m fl


Märta Tikkanen, Jonas (J) Magnusson, Otto Fischer och Martina Lowden samtalar med Lena Ulrika Rudeke om arkivet; om sanningsanspråk, historia och fiktion i skönlitterära praktiker. Samtalet är ett av ABF Göteborgs litterära symposier.

Jonas (J) Magnusson har tillsammans med Cecilia Grönberg skrivit Omkopplingar och Witz-bomber och Foto-sken, båda utgivna av Glänta Produktion. Under kvällen säljer vi dessa titlar till specialpris: endast 150 kr styck!

Otto Fischer sitter i redaktionen för Gläntas bokserie Mediehistoriskt bibliotek.

Tid: Tisdag den 8 november kl 18:00
Plats: Restaurang Trappan, Folket hus, Olof Plames Plats
Fri entré