2017-11-15 | Kristian Vistrup Madsen: ”Fängelsebreven: förhandlingar om skillnad”


”Jag kan inte föreställa mig ditt liv, jag kan inte föreställa mig hur det är att vara icke-vit, eller sitta häktad, eller bo i Kalifornien. Jag kan inte ens köra bil, så jag skulle aldrig kunna stjäla en bil.”

Så inleds konstnären Kristian Vistrup Madsens ännu pågående brevväxling med Michael, en intern på ett kaliforniskt fängelse. Utifrån resonemang om makt och skillnad, personligt ansvar och politiskt handlingsutrymme, frågar han sig om en relation som etablerats från ena sidan en fängelsemur till den andra kan rymma verklig ömsesidighet?

Här kan du läsa kapitlet ur Doing time som publicerades i Glänta 2.16.

Onsdag 15 november, kl 18.00-19.30
Världskulturmuseet, Göteborg
Föreläsningen hålls på engelska.

Kristian Vistrup Madsen är utbildad vid Goldsmiths, University of London och Royal College of Art. Han är nu verksam som konstnär och kritiker, bl a i Artforum, i Berlin.

LIKHETER & SKILLNADER

Likheter & Skillnader är en serie arrangemang som inleddes med Gläntas helkväll den 29 september i samband med bokmässan, och fortsatte med Mara Lees föreläsning om härmapor den 18 oktober. Kristian Vistrup Madsens föreläsning är den sista i serien, som senare i år kommer att utmynna i ett nummer på temat.

Inträde 60 kr.

Glänta-prenumeranter går in gratis, teckna en prenumeration på glanta.org/prenumerera