2009-10-21 | Konsten och den hota(n)de naturen


Klimathotet, svininfluensan och utfiskningen av Östersjön – Adornos tanke om att den västerländska civilisationens herravälde över naturen slår tillbaka mot människan tycks få ständig bekräftelse. Att konsten har någonting med saken att göra kan verka långsökt. Men för Adorno är konsten den sfär där den samhälleliga inställningen till naturen kan överskridas och en försoning mellan människa och djur, natur och samhälle indirekt kan skymtas.

Camilla Flodin (Att uttrycka det undanträngda, 2009) föreläser på Filosoforum, ABF Göteborg.

Plats: Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget
Tid: 21 oktober, kl 19:00