2011-12-08 | Kenan Malik på Folkteatern


Den 16 december föreläser den brittiske författaren Kenan Malik på Folkteatern i Göteborg. I årets sista revolutionsföreläsning kommer han att prata om sensommarens upplopp i runtom i England. Vad betydde de, och i vilken historisk och politisk kontext kan de placeras?

För vissa var upploppen som ägde rum i London och andra engelska städer tidigare i år en politisk respons på fattigdom och en känsla av social exkludering. För andra var de exempel på simpel kriminalitet. Hur skiljer vi den ”goda” revolten från den ”onda”? Hur relaterar årets händelser till upproren i Storbritannien under det sena 1970-talet och tidiga 1980-talet, eller i Paris 2005? Och finns det överhuvudtaget någon koppling till det senaste årets omvälvningar i arabvärlden? Kenan Malik tittar närmare på sensommarens brittiska upplopp och placerar dem i en vidare kontext av uppror och revolutioner.

Föreläsningen ingår i en serie om fyra revolutionsföreläsningar som presenteras av Glänta och Clandestino Institut tillsammans med FolkteaterAkademin Göteborg.

Tid: Fredagen den 16 december kl 19:00
Plats: Folkteatern, Olof Palmes plats, Göteborg
Inträde: 100 kr

Förköp på Folkteatern eller på telefon 031-60 75 75.