2010-03-10 | Joseph Massad: Sexuality, Literature and Human Rights in Translation


I svenska massmedier tilldelas palestinier vanligen en av två roller: offrets eller förövarens, med rätt att uttala sig enbart om konflikten med Israel. Bilder av palestinskt vardagsliv är sällsynta, liksom kännedomen om och dialogen med palestinska intellektuella. Därför har vi under rubriken ”Karikatyrer, poesi och sex – tre samtida palestinska intellektuella” bjudit in några av de mest intressanta palestinska tänkarna för att tala om de frågor de ägnar sig åt. Det första tillfället handlar om sexualitet.

Joseph Massad (1963) är professor i Modern Arab Politics and Intellectual History vid Columbia University i New York. Han har bl a skrivit Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan (2001) och The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians (2006). Mest känd är han för sin bok Desiring Arabs, som behandlar föreställningar om sexuellt begär i arabvärlden och kan ses som en fördjupning av Edward Saids analys i Orientalism.

Söndagen den 14 mars kl 17
Plats: Win-Win, Tredje långgatan 14 i Göteborg
Entré 40 kr. Fri entré för Gläntaprenumeranter och Clandestinopassinnehavare.

De två kommande tillfällena kommer ägnas åt karikatyrer och litteratur: Mohammad Sabanaeh, karikatyrist verksam vid Arab-American university i Jenin kommer att tala om ”Caricature and freedom of expression”. Och Maya Abu Alhayat, poet och författare, kommer talar om ”What happens in Palestinian Literature today?”. Tid och plats för dessa seminarier meddelas snarast.

Föreläsningsserien arrangeras av ClandestinoMuseion och Glänta.