2007-09-11 | Höstens nyheter


Bokmässan i Göteborg närmar sig (27–30/9), och vi finns på plats i samma monter som vanligt: B04:02. Som vanligt kommer vi också att ställa till med fest på fredagen (28/9), denna gång större än någonsin på Världskulturmuseet, i samarbete med Club Clandestino: med UKON:s och Njurmännens nya opera, dubgruppen Brain Damage från Frankrike, DJ Gavana och DJ Mleccha, m fl. Vidare information följer.

I år är vi stolta över att presentera ännu en bok i skriftserien Logos-Pathos: Jesper Svenbros Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande, en bok om den mytiska berättelsens poetik. Boken är den första större samlade presentationen på svenska av Svenbros teoretiska verk.

Lagom till bokmässan kommer också ett nytt fylligt tidskriftsnummer. Temat är droger, och numret innehåller allt ifrån översättningar av Walter Benjamins anteckningar från sina opiumexperiment, via Blotterkonst och svensk respektive internationell narkotikapolitik, till en omfattande enkätbaserad artikel om svenska författares drogerfarenheter. Garanterat sinnesvidgande.

Tidskriften Glänta är också nominerad till priset ”Årets kulturtidskrift”, ett pris som vi fick 1999 och som vi glatt oss åt sedan dess.