2008-11-20 | Historien möter framtiden


Encyklopediska läsningar, musikaliska science fiction-
improvisationer, retrofuturistiska filmer.

Göteborgs konsthall, onsdagen den 26 NOVEMBER, kl 18-20. Gratis inträde.

Nya ord för framtiden lanseras av medverkande i Gläntas Framtidsencyklopedi: författare, konstnärer, forskare, filosofer, journalister och andra.

Som bakgrundsfuturist spelar Joachim Nordwall (iDEAL/The Skull Defekts). Och som backdrop visas filmer, sammanställda av Andréas Hagström, som på olika sätt gestaltat tankar om framtiden.

Några av de nya ord som presenteras och förklaras är: Aerotik, Allmän trösträtt, Barndomstolen, Bolognisering, Bukefalisk, Crazy Frog disorder, Evidensfundamentalism, Fröa, Gagemacka, Gråtofärdig, Grälmaskin, Heteronemism, Länkologisk, Merpa, Mytta, 99-tänk, Outhärlig, Perssonangrepp, Plastblod, Poetissa, Postålder, Prolitik, Päck, Quart, Reklammacka, Skeablad, Skenhet, Solär, Spökosofi, Supergorilla, Synsägen, Sättningspoesi, Tallkotteplockarprosa, Terroristifiera, Vokabel, Våldtäktsdusch, Ögonspår, Öövermod. För att nybildade ord ska kunna berika vårt språk måste de givetvis först prövas muntligt. Vi hoppas att denna kväll ska lämna outplånliga spår i språket.

Ett samarbete mellan Göteborgs konsthall (utställningen ”History Acts”) och tidskriften Glänta.

Varmt välkommen!

Glänta 3.08 Framtidsencyklopedin – mer underhållande än SAOB, mer framtida än Wikipedia, morskare än NE, svenskare än Encyclopædia Britannica, kortare än Nordisk Familjebok.