2009-11-18 | Heidegger, tekniken och naturen


Den moderna tekniken närmar sig naturen som något som kan mätas och kalkyleras, något som människan kan behärska och förvandla. Vad skulle en kritik av tekniken som försökte se dess ursprung eller väsen innebära? Den tyske filosofen Martin Heidegger reflekterar över teknikens väsen och kontrasterar den moderna uppfattningen av naturen mot det grekiska begreppet fysis. Hur kan detta vara relevant för oss idag?

Sven-Olov Wallenstein föreläser på Filosoforum, ABF Göteborg.

Plats: Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget
Tid: 18 november, kl 19:00