2021-05-31 | Gudomliga komedier: Humor och ironi


I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

Ikväll kommer litteraturvetaren Katarina Båth att samtala med Ola utifrån den andra volymen, som behandlar romantiken, och då framför allt den tyska. Katarina är litteraturvetare och disputerade vid Uppsala universitet 2017 på en avhandling med titeln Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Denna kväll kommer samtalet bland annat att handla just om humor och ironi. Vilka var romantikerna och vad var deras relation till humor och ironi? Var de ens särskilt roliga? Är det möjligt att tala om en romantisk humor?

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen kl 19:00. Välkomna! Evenemanget på Facebook