2021-05-26 | Gudomliga komedier: Humor och genus


I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

Ikväll kommer idéhistorikern Cecilia Rosengren för ett samtal om den första volymen, som behandlar tiden från antiken till renässansen. Samtalet kommer delvis att handla om humor och genus. Varför verkar det finnas så få kvinnor under antiken och medeltiden som skrev antingen humoristiskt eller om humor? Var existerar de tidiga spåren av det kvinnliga skrattet? Cecilia Rosengren är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om tidigmoderna kvinnliga filosofer som Anne Conway och Margaret Cavendish.

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen kl 19:00. Välkomna! Evenemanget på Facebook