samtal om verktygslådan under bokmässan 2020

2020-09-27 | Gläntas verktygslåda: 17 filmer


Kan härskarens verktyg montera ner härskarens hus? Gläntas begreppsliga verktygslåda presenteras och utvärderas i ett samtal mellan två av numrets verktygsmakare och redaktörer, litteraturvetaren Matilda Amundsen Bergström och poeten UKON, och en testpanel bestående av juristen Tormod Otter Johansen och psykoanalytikern Eva Löwstedt.

Från Göteborgs Litteraturhus digitala scen på Bokmässan Play, söndagen 27 september kl 15–15:40. Samtalet kan även ses i efterhand här.

Köp Gläntas nummer ”En verktygslåda” här. Verktygslådan presenteras också i en serie filmer som går att se på instagram eller här på vår hemsida.