2017-06-21 | Gläntas helkväll om antirasistiska strategier


Glänta presenterar: Mikroföreläsningar, samtal, spoken word, fest

Vilka likheter & gemensamheter betyder mest i kampen mot rasism? Vilka skillnader? Vilka idéer om vi & dom styr våra val och strategier? I vilka situationer är det viktigt att mötas på samma plats? I vilka lägen är det bättre att ta avstånd? När är det mest effektivt att agera inifrån vad det nu kan vara och när är det bättre att försöka etablera alternativa strukturer?

Som tidigare annonserats flyttar Glänta verksamheten under årets bokmässa. Istället för en monter bjuder vi in till en helkväll på Världskulturmuseet.

Kvällen leds av kollektivet Ce(n)sur som tillsammans med poeter, teoretiker, artister och aktivister förhåller sig till några av de frågor vi i det här läget uppfattar som de mest akuta.

Program
18:00 Dörrarna öppnas. Gläntas bokbord och restaurangen öppnar.
19:00 Kollektivet Ce(n)sur inleder. Därefter läsningar & mikroföreläsningar av Mara Lee, Anna-Maria Sörberg, Samira Motazedi/Sarra Anaya, Anders Johansson, Edda Manga.
20:00 Kvällen fortsätter med läsningar, mikroföreläsningar, spoken word och samtal av Judith Kiros, Morgan Lindengren, Mara Lee, Anna-Maria Sörberg, Erik Lundin, Lina Ekdahl, Patricia Lorenzoni, Maimuna Abdullahi, Felicia Mulinari, Elisabeth Hjorth, Burcu Sahin och Emilia Felix.
ca 23:00 Karim & Karam spelar musik och scenen blir ett dansgolv.

Stöd Glänta och säkra en plats på vår helkväll:
teckna en prenumereration här på vår hemsida eller skriv till info[at]glanta.org. Prenumeration inkl valfri bonusbok kostar 320 kr.

Prenumeranter går in gratis (entré 100 kr)

Fredagen den 29 september kl 18-02
Världskulturmuseet, Södra vägen 54 (mittemot Svenska Mässan) Göteborg
Entré 100 kr – (40 kr för dig med Världskulturmuseets klubbkort och gratis för Gläntas prenumeranter!)

Tack till Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs stad, Stiftelsen Natur & Kultur och Världskulturmuseet

Nästa nummer av Glänta
Höstens första nummer av Glänta är en översättning av den arabiskspråkiga tidskriften Bidayat, en tidskrift som sedan den startade 2011 i Beirut har ägnat sig åt den politiska utvecklingen i den arabiskspråkiga delen av världen.

En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran
Lagom till den här kvällen utkommer också Samira Motazedis bok En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran.

Medverkande:

Erik Lundin

Ce(n)sur

Karim & Karam
(Karin Dreijer och Maryam Nikandish)

Maimuna Abdullahi

Sarra Anaya

Lina Ekdahl

Emilia Felix

Elisabeth Hjorth

Anders Johansson

Judith Kiros

Mara Lee

Morgan Lindengren

Patricia Lorenzoni

Edda Manga

Samira Motazedi

Felicia Mulinari

Burcu Sahin

Anna-Maria Sörberg

m fl