2011-05-07 | Glänta på Textmässan


Lördagen den 7 maj hittar du Glänta på Textmässan i Stockholm där våra böcker och nummer finns till extra förmånliga priser. Kom gärna förbi!

Tid: Lördag 7 maj, kl 11-16
Plats: Nürnberghuset, Södermalm, hörnet Högbergsgatan/Björngårdsgatan