2008-04-08 | Glänta på Textmässan


Besök gärna Gläntas bord på Textmässan i Stockholm lördagen den 26 april, på Nürnberghuset (Södermalm, hörnet Högbergsgatan / Björngårdsgatan) kl 11-16.