2009-04-09 | Glänta på Textmässan


Besök gärna Gläntas bord på Textmässan i Stockholm lördagen den 25 april, på Nürnberghuset (Södermalm, hörnet Högbergsgatan / Björngårdsgatan) kl 11-16.

Klockan 12:30 samtalar Alexander Bard och Fredrika Spindler, som nyligen utkom med boken Spinoza på Glänta produktion, under rubriken ”Mot dualismen”.

Varmt välkomna!