2012-03-26 | Glänta på Textival lördag 31 mars


Nu på lördag hittar du valda delar av Gläntas utgivning vid vårt bokbord på litteraturfestivalen Textival. Givetvis till särskilt goda festivalpriser. Passa på att teckna en prenumeration så får du senaste numret, om engagemang, radikalitet och hängivelse, med dig direkt i handen. Festivalen äger rum på Stora Teatern i Göteborg, kl 11-18. Läs mer om festivalens program här.