2012-09-27 | Glänta på bokmässan


Den 27-30 september är det bokmässa i Göteborg. Glänta, liksom särskilt goda priser på våra böcker och tidskrifter, hittar du i monter B07:31. Lagom till mässan ger vi ut Friedrich Kittlers länge emotsedda Nedskrivnings-system 1800 • 1900, samt ett nytt nummer.