2021-11-24 | Glänta på AHA! Festival


Glänta samarbetar med Aha-festivalen på Chalmers i Göteborg! Årets festival med tema ”The suspension of disbelief” pågår 24–26 november med seminarier, konserter och utställningar i skärningspunkten mellan konst och vetenskap. Glänta är medarrangör till delar av det omfattande programmet och här nämner vi bara några enstaka höjdpunkter. Allt som händer under dessa dagar listas på ahafestival.se. Inträdet är fritt. 

24 november
Helena Granström och Julia Ravanis: ”Fysikens metaforer”

Gaston och Göran Dahlberg: ”Låt dig trollbindas av dina sinnesintryck, Se saker ur en mästermagikers synvinkel”

25 november
Fredrik Höök and Hana Jungova med flera: ”About color perception”

Julia Ravanis: ”Vad betyder Schrödingerekvationen?”

Varmt välkomna!