2023-09-29 | Glänta nominerad till Årets kulturtidskrift 2023


Glänta är för andra året i rad nominerad till Årets kulturtidskrift, den här gången tillsammans med Besatt, Dixikon, Fozzie, Jazz och Tydningen! Med följande motivering: 

”Glänta fortsätter att vara angelägen genom att kontinuerligt publicera filosofisk och politisk essäistik där komplexiteten och det ständiga ifrågasättandet av varje axiom inte lägger sig i vägen för ett öppet tilltal och en stark tilltro till läsaren som en medborgare i tankens republik. Ett gott exempel är samarbetet med den ryska tidskriften Colta som tystats i hemlandet. Teori och praktik hänger ihop.”