2002-01-22 | Glänta filosofibar under Gbg Film Festival


1. Lördagen den 26/1 är det säsongspremiär för filosofibaren & utgivningsfest för Glänta 4.01 på Bommens salonger, i samarbete med Filmfestivalen och Bwana Club. Bommens salonger, Bellmansgatan 7. Gratis inträde till både filosofibaren och festen (festivalkort krävs dock för båda).

Kl 19 ”Injustice”. Det demokratiska rättsystemet och rättviseuppfattningen har utmanats efter flera uppmärksammade fall under den senaste tiden, bland annat de som tas upp i den brittiska dokumentärfilmen ”Injustice” (filmen visas på filmfestivalen 15:45 på Pusterviksteatern, samt på söndag och måndag;) liksom naturligtvis efterspelet till Göteborgskravallerna. I ett samtal med utgångspunkt i ”Injustice” diskuteras rätten till våld, när det otillåtna kan tillåtas, hur rättvisa manifesteras, om polisens och medborgarens respektive rättigheter och skyldigheter och om vems rättvisa som skall råda.

Medverkande: Ken Fero, regissör/producent Injustice; Brenda Weinberg, medverkande Injustice; David Karlsson, idéhistoriker, Nätverkstan; Mats Rosengren, filosof, SCASSS. Samtalet hålls på engelska.

Kl 21 Utgivningfest för Glänta 4.01 om: Imperiets fall, pyromaniska målningar, multituder i flykt, politiska meditationer, europeiska midjemått, krigets och politikens frånvarande centrum, den nya nya Nya Romanen, främlingar på tåg, tavelbål.

På scen: Nadine. Skivor: DJ Mleccha. I samarbete med Filmfestivalen och Bwana Club.

2. Söndagen den 27/1 11.15 På Lilla Teatern, Järntorget. Gratis inträde (festivalkort krävs).

”Filmografin utanför filmen” Raymonde Carasco visar filmexempel och diskuterar utifrån dessa film och filosofi, den experimentella filmens utforskande av bildens gränser, och det bortom dessa gränser.

Raymonde Carasco är en av förgrundsgestalterna för den experimentella filmen i Frankrike, med filmer som Gradiva, Tarahumaras och Ruptures. Hon är också filosof, verksam i Lille och har bl a skrivit om Artaud, Eisenstein och Pasolini.

För vidare information se Glänta filosofibar och filmfestivalens program.