2016-03-10 | Föreläsning av Peo Hansen: EU:s migrationskriser


mig1

Torsdagen den 10 mars kl 18:30 på Folkteatern Göteborg, Vita scenen

På senare år har migrationskriserna avlöst varandra i Europa, däribland den akuta situationen för EU-migranter och för ett allt större antal flyktingar. Men hur förklaras dessa kriser och i vilken utsträckning kan de förstås som sammankopplade?

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och har länge forskat om EU:s migrationspolitik. Han utkom senast med boken Eurafrika: EU:s koloniala rötter, tillsammans med Stefan Jonsson.

Tid: Torsdagen den 10 mars, kl 18:30
Plats: Folkteatern Göteborg (Vita scenen), Olof Palmes plats
Fri entré

Välkommen!

Föreläsningen är sista delen i Glänta och Folkteaterns serie ”Tre dimensioner av migration”. I januari föreläste Leila Brännström under rubriken ”Den svenska rasismens hjärta: ras och etnicitet i efterkrigstidens Sverige” och i februari talade Agri Ismaïl om ”Nationalstatens spillror i den globala migrationens tid”. Alla tre föreläsningar tar sin utgångspunkt i texter publicerade i något av Gläntas tre nummer om migration.

Prenumerera på Glänta och få Johannes Anyurus bok En civilisation utan båtar