2016-02-01 | Föreläsning av Agri Ismaïl:  Nationalstatens spillror i den globala migrationens tid  


rdmgrNär Barack Obama för sista gången höll tal om tillståndet i nationen, den 12:e januari 2016, beskrev han Mellanöstern som ett område ”med konflikter som går tillbaka tusentals år” och som ligger till grund för det som sker där nu. En sådan historieomskrivning, där Mellanöstern framstår som en region med ständiga krig utan utsikter till förbättring, skapar en föreställning om att de människor som bor där är närmast oförmögna att leva i fred. Syrier som för fem år sedan levde i ett välfungerande och högutbildat (om än totalitärt) samhälle förvandlas i en sådan berättelse till ett illitterat, knappt mänskligt folk som inte har något att göra i våra civiliserade länder. En avhumaniseringsprocess som bland annat gör att ett femtiotal män kan springa omkring i centrala Stockholm och hota och misshandla människor som i deras ögon inte ser ut att höra hemma där.

I relation till dessa berättelser är det viktigt att kartlägga migrationen ur ett historiskt perspektiv – att analysera vilka som flyttat när, var och varför, för att skilja sanning från myt, levd erfarenhet från anekdotisk propaganda. Det är exempelvis lätt att glömma att irakiska Kurdistan för knappt två år sedan, till följd av många år av högkonjunktur, var ett av de områden som folk flyttade till snarare än flydde ifrån (2013 var Irak ett av de länder dit flest svenskar emigrerade). Eller att utvandrande svenska män under tidigt 1900-tal beskrevs av amerikaner med ord som liknar dagens avhumaniserade språk om asylsökande och migranter från Mellanöstern.

Agri Ismaïl rör sig i den här föreläsningen genom en historia av ouppfyllda drömmar och diskuterar konstgjorda gränser, den globala migrationens konsekvenser och omöjligheten i att åka hem igen. Samtidigt analyserar han en europeisk förståelse av gränser genom att titta på de fysiska och metaforiska murar som i nuläget byggs runtom Europa – där Turkiet får miljarder euro för att se till att flyktingar håller sig utanför unionen och Schengenavtalet bara är en verklighet för den som ser tillräckligt västerländsk ut – medan de påtvingade gränserna i Irak och Syrien kollapsar efter Islamiska statens erövring av ett område som sträcker sig tvärsöver de båda länderna, och kurderna i Syrien, Irak och Turkiet arbetar tillsammans i områden som de facto ligger utanför staternas kontroll.

Agri föreläsning

Agri Ismaïl är författare och jurist, och delar sin tid mellan Sverige och irakiska Kurdistan. Han skriver bl a för al-Jazeera, Chimurenga, The White Review, och regelbundet för Glänta.

Tid: Torsdagen den 11 februari, kl 19:30
Plats: Folkteatern Göteborg (Foajén), Olof Palmes plats
Fri entré

Föreläsningen är del två i Glänta och Folkteaterns serie ”Tre dimensioner av migration”. Vid det tredje och avslutande tillfället, den 10 mars, föreläser Peo Hansen om EU:s migrationskriser.

Prenumerera på Glänta och få Johannes Anyurus bok En civilisation utan båtar