2005-09-09 | Filosofibaren tillbaka hösten 2005


Filosofibaren är tillbaka – åtminstone i Göteborg. Vi smygstartade storstilat förra veckan med en helafton tillsammans med N Katherine Hayles och Tes-Antites-Protes. Under hösten presenterar vi tillsammans med Filosoforum en serie filosofibarer kring samtida politiska frågor under rubriken ”Att tänka det politiska”: mänskliga rättigheter, globalisering, suveränitet, övervakning och identifikation. Vi börjar redan nu på tisdag tisdag då Fredrika Spindler talar om Spinoza.

Spinoza – vår tids mest omstörtande politiska filosof? Fredrika Spindler

I vad förankras begreppen lag och rätt i den moderna politiska filosofin? Hos Hobbes leder frågan till en transcendent ordning som överskrider det rådande. Hos Spinoza grundas ett annat tänkande, där lag och rätt är förankrade och inneboende i den sociala verkligheten. Demokratin blir här inte bara det mest önskvärda styrelseskicket, utan utgör grunden till alla andra.

Fredrika Spindler är filosof vid Södertörns Högskola och medlem i tidskriften Gläntas redaktion. Utkom senast med boken Philosophie de la puissance & détermination de l’homme chez Spinoza & chez Nietzsche (Glänta produktion 2005).

Tisdag 13 september kl 19.00, Restaurang Trappan, Folkets Hus, Järntorget