2002-01-11 | En val-soirée i patafysikens tecken


I ett samarrangemang mellan litteraturtidskrifterna Ariel, Glänta och Pequod återupplivas VALREVYN, med estradörer från OEI, Ord&Bild och Glänta. Konferenciererna Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson lotsar publiken mellan blindskären i den Malmska valens mångdisciplinära förvandlingar ända in i vår egen tid och längre. Kodord: Göteborgsvitsen, Jona-komplexet och Moby Dick. Valkupletter, valdikter, valgodis, mm. Övriga revyartister: Ylva Gustafsson med kör, Helena Eriksson, Fredrik Nyberg, UKON, Malte Persson m fl. Därtill premiärläsning av nya numret av Pequod, med ett eller annat framträdande i anslutning därtill.

Evenemanget är det andra i den serie soiréer runtom i landet Ariel och Pequod anordnar under vintern och våren.

28/11 kl 20:00 Bommens salonger, Bellmansgatan 7, Göteborg Bar & mingel. Fri entré.
Ett arrangemang av Ariel, Pequod och Glänta.