2015-04-10 | ”Djurkunskap” – samtal på Skogen (Gbg) söndag 19/4


Vi lever i en antropocen tid präglad av arten människa. Vår kultur och historia och våra sätt att göra kunskap är likaså präglade av snävt mänskliga perspektiv. Eller är vi mer djuriska än vi tror?

Samtida forskning inom konst, humaniora, sociologi, filosofi och biologi har alltmer börjat intressera sig för mer-än-antropocentriska perspektiv – för både lustens och nödvändighetens skull. På vilka sätt hjälper oss djuren, och det djuriska i människan, att skapa ny kunskap om oss själva och världen? Vad har de akademiska disciplinerna hittills missat att se? Och hur kan vi utveckla och förmedla nya kunskaper för, genom och tillsammans med djur? Vad betyder biomimetik och varför finns det så många förvandlingar mellan djur och människor i litteraturen? Varför så få på teaterscenen?

Under en samtalskväll på temat ”djurkunskap” reflekterar vi över hur våra verksamheter inom teater, forskning och museivärld kanske kan bli mer meningsfulla utan idén om människan som alltings mått. Samtalet hålls på engelska.

Varmt välkomna!

Medverkande:

  • ESA KIRKKOPELTO, filosof, forskare och konstnär, samt initiativtagare till Other Spaces.
  • ANN-SOFIE LÖNNGREN, docent i litteraturvetenskap och aktuell med boken Following the Animal.
  • JAN WESTIN, zoolog och initiativtagare till Universeum i Göteborg, styrelseledamot i The Perfect World Foundation samt ordförande i Animals HOPE.
  • AMELIE BJÖRCK (moderator), en av redaktörerna för Glänta och forskare vid Södertörns Högskola. Forskar kring etiska och estetiska frågeställningar kring domesticerade djur i samtida kultur.

Tid: Söndagen den 19 april, kl 17
Plats: Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Entré: Valfri summa
Veganbuffé ingår och serveras efter samtalet

Efter en paus fortsätter sedan kvällen med en ljudbaserad dockteater med musik och arga djur i dunkel belysning:

”BjörnBergBorg” av Henrik Olsson

En föreställning med en tjuvaktig krabba, dåligt väder och en vilsen björn. En ljud- och ljussatt händelse i ett nedsläckt rum. Lågmäld, metodisk primitivism.

 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Glänta, Skogen och Göteborgs Konsthall. Kvällen öppnar ett tiodagars program på Skogen med den finska performancegruppen Other Spaces som utlovar panpsykiska workshops, ”reindeer safari” och mycket mer. Det är också början på ett arbete som kommer mynna ut i ett temanummer av Glänta senare i år.