2009-05-09 | Disputation


Camilla Flodin disputerar på avhandlingen Att uttrycka det undanträngda. Theodor W Adorno om konst, natur och sanning (Glänta Produktion).

När: lördagen den 16 maj, kl 10.15
Var: sal IV, Universitetshuset, Uppsala