2016-01-06 | Den svenska rasismens hjärta: Leila Brännström om ras och etnicitet i efterkrigstidens Sverige


Slutade verkligen begreppet ras att användas i Sverige efter andra världskriget? Med utgångspunkt i olika offentliga dokument kartlägger Leila Brännström vad som egentligen hänt med rasbegreppet under denna period. Vad säger dess förskjutningar och förvandlingar om hur vi förstår oss själva och varandra?

”En tidig morgon i mitten av juli 1986 flög jag med mor och syskon från Mehrabad flygplats i Tehran och landade vid midnatt på Arlanda. En månad senare började jag 12 år gammal lära mig svenska i en så kallad förberedelseklass i Skellefteå tillsammans med ett gäng barn från Iran, Libanon, Eritrea och Chile. I skolan kom jag att föräras epitetet ’invandrare’, vilket jag införlivade med min person och än idag identifierar mig med. Mer än två decennier senare insåg jag emellertid att det nu var sällan som omgivningen betraktade eller behandlade mig som en ’invandrare’ och att folk istället förundrades över att jag kunde tala mitt eget modersmål väl. Vad handlar nu detta om? Om att det (nästan) inte längre hördes att svenska inte var mitt första språk? Om att jag hade bytt efternamn som 18-åring för att bli osynlig, röra mig friare och fly rasism? Om att jag över tid blivit en person som utstrålar medelklasstillhörighet och en könstillhörighet som inte tar det svenska folkets tankar till Mellanöstern? Eller handlade det överhuvudtaget inte om vad jag har gjort och inte har gjort, har blivit och inte blivit? Är det snarare så att kriterierna för ’invandrarskap’ har förändrats så att de bleka och brunhåriga (med undantag för Zlatan) inte längre kan vara ’riktiga invandrare’?

Leila

Leila Brännström är forskare och lärare i rättsvetenskap vid Lunds universitet.

Tid: Torsdagen den 14 januari 18:30
Plats: Folkteatern Göteborg (Vita scenen), Olof Palmes plats
Fri entré

Glänta gästar under våren Folkteatern i ett samarbete kring tre föreläsningar om migration, där vi zoomar vi ut från staten, via unionen, till världen. Den 11 februari föreläser Agri Ismaïl under rubriken ”Nationalstatens spillror i den globala migrationens tid” och den 10 mars talar Peo Hansen om EU:s migrationskriser.