2014-03-04, Kiruna | David Väyrynen läser Strejkkonsten


Högläsning: Strejkkonsten

Så har vi från Parakka: Gruvarbetarmötet, Sporthallen i Kiruna. Solidaritet och jämlikhet. Eniga vi stå. Fortsätt kampen.

Hur det än går blir ingenting och kan heller ingenting bli som förut.

Genomdriv alla era krav. Ni har vårt fulla stöd. Insamlingen pågår.

Militären förändrades, kyrkan förändrades, familjesystemet förändrades, skolan och förskolan förändrades. Varenda institution i Sverige förändrades.

Håll ut i kampen mot förtrycket. Människan är ingen förbrukningsvara.

Rapporterar att en norsk advokat sänder halva sin lön så länge strejken varar.

Rapporterar att samtliga metallarbetare i Finland överväger att sända en timpenning per man till strejkkassan.

Rapporterar att han varit i kontakt med Moderna Museet i Stockholm, där man under måndagen kommer att anordna en stor utställning med revy, underhållning, försäljning av konst m.m.

Till slut måste arrangörerna ta till en stor papperskorg för att få plats med alla de insamlade pengarna.

Det är nu vi skapar historia, bevara det nu för att kunna se det i framtiden

Vill ni göra en pjäs om oss, om den här strejken, får ni ta mig fan komma hit och bo hos oss så ni fattar vad det är som händer, vad det handlar om. Tack sa vi.

Jamen vi åker i våra egna kläder, vi tar inte med oss någon enda pryl, jag menar det är ju våra instrument, det är vår text, vi har ju skrivit den själva. Nej, det är Dramatens produktion. Ja, i värsta fall får vi sparken, men det här är viktigare. Så vi bestämde oss för att vi åker upp i alla fall. Vi var uppe i två dagar och på de två dagarna spelade vi åtta föreställningar i Kiruna, Gällivare och Svappavaara. Och så kom vi hem och då skulle det utmätas straff.

Tes 26: En chef skall personligen och i direkt kontakt med underställd tillrättalägga felaktigheter.

Enligt teaterns uppfattning har de berörda skådespelarna brutit bl.a. mot skådespelaravtalet paragraf 10 och paragraf 1 i bilaga till Riksavtalen mellan Teatrarnas Riksförbund och Svenska Teaterförbundet.

Dramatens ledning konstaterade att eftersom Dramaten var en statlig institution så fick den inte ”ta ställning i pågående konflikter på arbetsmarknaden” och gav oss en varning. Så gruppen upplöstes, vi fick inte fortsätta.

Konstnärernas Riksorganisation är under nuvarande förhållanden grundad på ett ytterst odemokratiskt skråmässigt insnöat, för att inte säga fackaristokratiskt, tänkande. Vi kräver en stor ideologisk debatt.

Vi solidariserar oss med er i kampen för bättre löner och arbetsvillkor.

Det finns ett fåtal priviligierade konstnärer, resten är underklass som inte har den ekonomiska möjligheten att uttrycka sig fritt. Skulle vi slippa det småhandlande vi nu måste ägna oss åt skulle vi istället kunna ägna oss åt vår uppgift – att hjälpa till att förändra samhället.

Uppdelning mellan scen och golv utmanas, alla har en roll som aktörer

Stormötena ger oss i kommittén en väldig stimulans. Folk är inte oroliga över sig själva, utan de är hela tiden oroliga för oss. Folk har en riktig uppfattning om vilken den svaga punkten är, jo, den är i kommittéerna. Ni håller väl ut: det är temat hela tiden. De vet att den svaga punkten är själva spjutspetsen.

Ni skall segra kamrater, segra mot reaktionen i vilken form den än framträder. Leve LKAB-arbetarnas segerrika kamp, leve strejkkommittén.

Trots den revolutionära stämningen när nästan 5000 arbetare sätter sig, pekar tv-kameror ner i golvet. Reportrar avvaktade och intervjuade de som var mot strejken efter mötena.

Mycket som händer nu kommer att få betydelse för framtiden. Mycket kan få betydelse i nuet, om folk får rätt information. Ett snabbt och fungerande distributionssystem för amatörfilmer är effektivare än både tv och press vad gäller att sprida autentisk rapportering från småorter och i glesbygder och den är helt utan censur.

Det är på tiden att arbetarna har sin egen film.

När strejken är över måste det finnas ett dokument som säger vad strejken verkligen handlade om och som svenska arbetare kan få ta del av.

Fortsätt eder kamp. Vi står på eder sida.

Sen har vi med strejken, tycker jag, visat att det finns ett annat system, ett horisontalsystem så att säga

Strejkkommittén hade aldrig kommit till om inte alla arbetarna hade velat det. Det hade egentligen inget med fackföreningen att göra. Det var ju en protest mot fackföreningsrörelsen.

Varför ska vi gå på fackföreningsmöten, när vi inte har något att säga till om?

Vilka intryck har ni fått av organiseringen av strejken? Den verkar välorganiserad. Därav drar jag slutsatsen att den är styrd.

Eftersom det har varit så välorganiserat, vill jag säga, att här kan vi här äntligen tala om att: låta folk själv ta ansvar, låta folk själv vara med och låta dem få göra en insats och bestämma själv just hur man ska göra – då ser man resultatet.

Medlemskap i fackförening: Ja, 94 %. Hur tycker du att förbundet skötte sig under strejken? Dåligt, 68,5 %. Hur tycker du att förbundet har skött sig under de senaste åren? Dåligt, 63,8 %. Anser du att strejken var berättigad? Ja, 96,6 %.

Folkrörelsen, den ligger på sitt yttersta. Det är ingen rörelse längre och inget folk. Alltså, det är inget folk i den och då blir det ingen rörelse, utan det är tjänstemän inom folkrörelsen. Det har blivit en byråkratapparat.

Att arbeta med teater i grupp innebär att förverkliga ett alternativ till den auktoritära teaterformen, som med sitt mönster av ett fåtal beslutsfattare i ansvarsställning och ett flertal underordnade verkställare utgör en del av ett auktoritärt samhälle.

Tes 24: Medarbetarens framgång är beroende av chefens framgång.

Är det inte konstigt att vi på så kort tid, utan att vara fackmänniskor, har kunnat bygga upp en sådan här organisation som fungerat på det här viset? Era experter skulle inte ha kunnat klara av det på flera månader, men vi har gjort det på några veckor, och det tack vare att folk har gjort saker och ting frivilligt, de har varit motiverade att göra någonting.

På söndagen när det avgjordes var det ju klart att hela den borgerliga pressen och alla som pratade om vad folk tyckte, försökte skapa intrycket av att stödet från folket hade upphört – men det var ju lögn. Det var bara det att de som ville ha arbetet igång igen, de sa att nu har stödet upphört, när de ville att ni skulle gå tillbaka.

Tes 21: Att utföra arbetsuppgifterna med villighet är en merit.

Knappt hälften av de strejkande går tillbaka till arbetet på måndagen.

Det borde ha varit tydligt för de flesta att hela den radikala proteströrelsen under de här åren i grunden handlade om samhällsetik, det rörde sig inte om politiska slagord, utan enkel moral – det här är orättvist, det här måste vi ändra på.

Tes 5: Ledarskapet kräver ett engagemang som inte är till tiden begränsat.

Ja, jag säger att folk där har varit fantastiska. Det är något otroligt att det finns så här många fina människor som bara går där. De har gått i tjugo år och det är inget märkvärdigt med dem, och helt plötsligt så blir de märkvärdiga varenda en. Det är ju det som jag tycker är den största vinsten. Man kan aldrig någonsin tänka sig att det blir lika lätt, som det varit förut, att trycka ner dem igen.