2011-12-08 | Cinematerialpremiär på lördag: Witz-bomber och foto-sken


Den 10 december är det invigning av cinematerialfilmen Witz-bomber och foto-sken av Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson. Premiärvisningen sker i kuben i Millenniemonumentet utanför Stora Teatern, Göteborg. Författarna presenterar filmen, Cecilia Liljeland sjunger ”Trollhättan” och Helena Eriksson, Joakim Lindengren och David Nessle läser originalvitsar av Aron Jonason. Dessutom: Witz-punsch och pretzels!

Verket, som kommer att visas dagligen i kuben kl 17- 21 till och med den 8 januari, är ett 27 minuter långt bild- och ljudmontage baserat på materialet i Grönberg och Magnussons bok Witz-bomber och foto-sken. Aron Jonason: vitsare, fotograf, tidningsman, poet samt ljudinspelningar och filmupptagningar från sekelskiftet 1800/1900. Dokument ur Aron Jonasons personarkiv, analyser av vitsens teknologier, utdrag ur skämttidningar och anekdotkalendrar, porträtt- och topografiska fotografier från 1800-talets andra hälft i Göteborg, industridokumentationer, glimtar från det sorglösa badlivet i heterotopins Marstrand…

Tid: Lördagen den 10 december kl 17
Plats: Millenniemonumentet, Kungsportsavenyn (utanför Stora Teatern)