2011-09-18 | Censurkonferens på Moderna Museet


22-23 september hålls konferensen ”From censorship to control? 100 years of Statens Biografbyrå and the future of censorship” på Moderna Museet i Stockholm. Markus Öhrn, som medverkade i Gläntas nummer om censur visar och talar utifrån verket Magic Bullet torsdagen den 22 september kl 16:00, och filmen visas hela helgen. Dave Boothroyd, som även han medverkade i numret, talar fredag den 23 kl 10:00 under rubriken ”FILE UNDER: ethics, censorship, secrecy, cultural memory and responsibility”. Censur-numret är slutsålt, men de flesta texter ur numret hittar du här.